İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. . İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen özel hukuk kurallarını aşan hukuk kuralların bütünüdür. Kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukuku, genel ve geniş anlamda idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kurallarının bütününe denir. Diğer bir deyişle; idarenin teşkilatını, yetki ve görevlerini, bireylerin haklarının ihlaline karşı bireysel çözümleri belirleyen kuralları ifade eder. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir. İdare hukuku genel itibari ile anayasaya ve ilgili mevzuata hakimiyet gerektiren bir hukuk dalıdır. İçtihatlara dayanmaktadır. İdare hukukunun tek ve bütüncül bir mevzuatı bulunmamaktadır. Bu bakımdan özel olarak ilgi ve tecrübe gerektiren bir alandır. Uyuşmazlığın tarafı olan idari kuruluş veya kamu tüzel kişiliğine göre başvurulacak kurallar ve mevzuat değişiklik göstermektedir.  Bu doğrultuda faaliyet alanlarımızdaki içtihatlar ve geniş karar arşivimizle birlikte siz değerli müvekkil ve müvekkil adaylarımıza yerleşik tecrübemiz ve ülkemizin hemen hemen her şehrinde benzer sorunlarla muhatap olmuş, benzeri tecrübeler yaşamış referanslarımızla birlikte M&M YILDIRIM HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROMUZ farkıyla hizmet vermekteyiz. İdare Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

İdare Hukuku Üzerine Makaleler