İdare Hukuku

OHAL KHK / Kamu Görevinden Çıkarma Davaları

375 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarma geçici 35. maddesi yasa dışı oluşumlarla ilgisi olduğu değerlendirilenlerin rütbelerinin alınması suretiyle kamu görevinden çıkarılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Anayasa ile, devlet memurlarının ve kamu görevlilerinin bu kamu hizmetlerini yürütürken Anayasa ve kanunlara sadık kalmasını hedeflenmiştir. Bu sebeple “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.” şeklindeki 129.madde ile hüküm altına alınmıştır. 375 Sayılı KHK 25/7/2021 tarihinde son bulacağı söylenmiş ise de idare tarafından yürürlük süresi 1 YIL DAHA uzatılmış ve halen özellikle de FETÖ terör örgütü iltisak ve irtibatlılık gerekçe gösterilerek kamu personelleri hakkında bu KHK kapsamında kamu görevinden çıkarma kararları verilmektedir.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal ilan edilmiş, terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen polis, asker ve memurlar OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılmışlardır. Bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar 685 sayılı KHK ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurmuşlardır. Buranın olumsuz karar vermesi halinde ise Ankara İdare Mahkemelerinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmışlardır.

Sonrasında OHAL’in kaldırılması ile ihraçlar 375 sayılı KHK kapsamında yapılmaya başlanmıştır. Milli Güvenlik Kurulu tarafından milli güvenliğe karşı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilerin bu ihraç işlemleri ile kamudan ilişiğinin kesilmesi amaçlanmıştır. İdari işlemin yegane amacı olan kamu yararı da bu sayede ilgili idari işlemlerde sağlanmış olacaktır.

375 sayılı KHK geçici 35.maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatta ;

hüküm neticesinde maddede sayılan tüm kamu görevlisi, memur ve işçi statüsü dahil olmak üzere personelin, çalıştığı kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan alınan olur ile kamu görevinden çıkarılmasının önü açılmıştır. Bu kapsamda kamu görevinden çıkarılan kişiler bu idari işlem sonucunda tüm rütbelerinden ve görevlerinden mahrum kalmak suretiyle bir daha kamu görevine girememek üzere yetkili amirleri tarafından kamu görevinden çıkarılırlar.

375 Sayılı KHK Kapsamında Yöneltilen Bazı Örnek Sorular

 • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun 2017/68532 sayılı soruşturmasına konu olan FETÖ/PDY Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanması kapsamında elde edilen verilere göre, Emniyet Teşkilatında bulunduğunuz süreç içerisinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yer aldığınız ve/veya faaliyetlerine katıldığınıza (toplantı, sohbet, himmet verme, örgüt evinde kalma vb.) dair iddialar içeren bilgiler elde edilmiştir. Polis Eğitim birimlerindeki eğitim süreciniz de dahil olmak üzere Emniyet Teşkilatında görev yaptığınız dönemle ilgili olarak yukarıda bahsi geçen iddiaya ilişkin aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
 • Emniyet Teşkilatında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının sizinle ilk teması ne şekilde, kimler tarafından ve hangi tarihte gerçekleşmiştir?
 • Emniyet Teşkilatına girmenizde ve daha sonra çalıştığınız birimlerin belirlenmesinde örgütün bir etkisi oldu mu?
 • Yer ve tarih belirtmek kaydıyla örgütün hangi faaliyetlerine katıldınız? Bu faaliyetlerin organizasyonu nasıl veya kimler tarafından yapılırdı? Sizin dışınızda faaliyetlere katılan emniyet personeli veya harici kişiler kimlerdi?
 • Örgütün toplantı veya faaliyetleri dışında irtibatlı olduğunuz ve örgüt içerisinde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğünü bildiğiniz şahıslar var mıydı? Varsa bunları nereden tanıdığınızı ve isim/kod isim/örgütsel konumları konusunda bildiklerinizi açıklayınız.
 • Örgütün sizinle ve diğer kişiler ile irtibat kurma yöntemleri nelerdi? Örgüt mensuplarınca kullanılan Bylock vb. iletişim programlarını kullandığınız mi? Kullandıysanız kimin yönlendirmesi ile hangi tarihlerde gerçekleştiğini açıklayınız.
 • Örgüte herhangi bir ad altında maddi yardımda bulurdunuz mu? Bulunduysanız hangi tarihlerde, ne maksat ve miktarlarda olduğunu açıklayınız.
 • İsminiz dışında örgüt içerisinde herhangi bir kod veya farklı bir takma isim kullandınız mı?
 • Örgüte müzahir banka, finans kuruluşu, dermek, vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla herhangi bir nedenle para alışverişiniz oldu mu? Oldu ise tarihleri ve para miktarları ile birlikte açıklayınız.
 • Örgüte ait herhangi bir yazılı ya da görsel yayın organıma aboneliğiniz oldu mu? Oldu ise tarihleri ile birlikte açıklayınız.
 • FETÖ/PDY Silahli Terör Örgütü mensupları ile Emniyet Teşkilatına girmeden önce intibatınız olmuş ise, irtibatın hangi tarihte gerçekleştiğini ve bu irtibata vesile olan olay ve kişileri açıklayınız.
 • Söz konusu dönemde yer ve tarih belirtmek kaydıyla örgütün hangi faaliyetlerine katıldınız, herhangi özel bir sorumluluk ya da görev aldınız mı?
 • Bahse konu dönemde 1. maddenin alt maddelerinde yer alan sorular kapsamında dahliniz bulunması halinde yer, tarih ve konularıyla birlikte açıklayınız.
 • FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında yapılan araştırmalarda şahsınızla ilgili elde edilen aşağıda yazalı bilgilere ilişkin savunmanıza veriniz. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZET:ALINAN İFADESINDE FETÖ/PDY ile irtibatınız olduğunu beyan etmiştir.
 • Konu ile ilgili olarak yukarıda yer alan hususlar dışında kendiniz, varsa eşiniz/eski eşiniz ve/veya çocuklarınız ile ilgili eklemek istediğiniz hususlar varsa açıklayınız.

Vatandaşlarımız yaşadıkları KHK kapsamında kamu görevinden çıkartma işlemlerinde M&M YILDIRIM HUKUK BÜROMUZ FARKIYLA emsal kararlar ışığında mesleklerine geri döndürülmüştür. Sizde benzeri sorunlar yaşamanız halinde hak kaybı yaşamamak için hukuki sürecinizi, konusunda uzman tecrübeli avukatlarımız ile iletişim kurup, detaylı bilgi aldıktan sonra hukuk büromuza emanet edebilirsiniz.

Konular hakkında sizlere ışık olabilmek amacıyla, emsal kararlar eşliğinde sitemizde her bölüm için özel hazırlanmış hukuki makalelerimiz ile de karşınızda olacağız.

Makaleler