İdare Hukuku

Polis Okulları Yıl Sonu Mülakatı Davaları

Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (Paem, Pmyo, Pomem) eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan adayların, mezun olabilmek için polislik eğitim sonu sınavına girmeleri ve bu sınavları başarıyla geçmeleri gereklidir. Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatı 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır. Sene sonu mülakatında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli olup olmadıkları hususu değerlendirilir. 

Adayların, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) veya Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mezunu olarak polis memuru olmaları ya da Polis Amiri Eğitim Merkezi (PAEM) mezunu olarak komiser yardımcısı kadrosunda göreve başlayabilmeleri için eğitim sonu sınavlarını başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarısız olan adaylar, polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanamazlar. 

Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakatı; polis okulunu başarılı ile tamamlayan öğrencilerin tabi tutulduğu sözlü mülakata denir.  Yani polis okuldaki dersleri başarı ile tamamlamış olan polis öğrencileri bu mülakattan 70 üstü aldıkları takdir de eğitimini tamamlamış olacaklardır.

Ön mülakatlarda parkur ve sınavlarda yüksek puan alınmasına karşılık neden başarısız olunduğuna ilişkin tarafımıza sıklıkla soru yöneltiliyor ise de somut nedeni bilebilmek mümkün olmayıp, mülakattaki sözlü iletişim performansındansa yapılan ön güvenlik incelemesinin de günümüzde önemli bir hal aldığı ve sıklıkla elenmelere sebep olduğu konusu ortadadır. Konu her ne kadar hukuki denetime açık da olsa, mahkemelere de mülakatlardaki sorulan soru cevabına karşılık takdiri nedenler gösterilmekte ve esas maiyeti itibariyle mülakatlardan elenmelere karşın mahkemelerce yapılan denetim, kamera kayıtlarının da olmaksızın yapılması itibariyle ne yazık ki yüzeysel nitelikte bir denetimin ötesine geçememekte, davaların kazanılması zorlaşmaktadır.

Dönem sonu sınavları da aslında içeriksel olarak ön mülakat kapsamıyla aynı olup, son dönemde polis okullarında ne yazık ki güvenlik soruşturması kapsamlı yapılan inceleme neticesindeki elenmeler dönem sonu sınavlarında ”performans yetersizliği” başlığı altında yapılıyor olsa da iş bu elemelerin büyük çoğunluğu hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmektedir. Elenme işlemlerine karşı açılan emsal davalarda özellikle yapılan tutanakların usulüne uygun tutulmaması, kameralı, objektif olarak öngörülebilir sonuçlara sahip bir mülakat düzeninin olmayışı, sınav ve okul içi eğitim puanlarının yüksekliğine rağmen denetimi kısıtlı olan takdir hakkının son derece keyfi suretle kullanıldığı tek soruyla elenme halleri, verilen cevapların tutanağa bağlanmaması ve denetime açık olmaması gibi nedenlerle davalar kazanılıp, geri dönüşler alınabilmektedir.

Yemin töreni öncesi bitirme mülakatına giren polis memuru ve komiser yardımcısı adaylarının bu mülakattan başarılı olması gerekir. Komisyon ayrıca mesleki bilgi ve becerisini ölçmek için çoktan seçmeli soruda yöneltebilir.  Sözlü mülakatta adayları; Mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

Yıl sonu mülakatına kararlarına itiraz edilemez. Paem, Pmyo ve Pomem sene sonu mülakatı sonucu elenenlerin yürütme durdurma istemli idari dava açmaları gereklidir.

Vatandaşlarımız yaşadıkları mülakatlar nedeniyle başarısız olma işlemi neticesindeki ilişik kesilme işlemlerinde M&M YILDIRIM HUKUK BÜROMUZ FARKIYLA emsal kararlar ışığında mesleklerine geri döndürülmüştür. Sizde benzeri sorunlar yaşamanız halinde hak kaybı yaşamamak için hukuki sürecinizi, konusunda uzman tecrübeli avukatlarımız ile iletişim kurup, detaylı bilgi aldıktan sonra hukuk büromuza emanet edebilirsiniz.

Konular hakkında sizlere ışık olabilmek amacıyla, emsal kararlar eşliğinde sitemizde her bölüm için özel hazırlanmış hukuki makalelerimiz ile de karşınızda olacağız.

Makaleler