İdare Hukuku

Polis / Bekçi Sağlık Şartları Yönetmeliği Davaları

Adaylarda basit nitelikteki belli kriterlerin arandığı ön sağlık aşamasının geçilmesinden sonra, okulu kazanan  polis adayları ve bekçi adayları için düzenlenecek genel sağlık taraması için, giriş raporları emniyet müdürlüklerinin denetim ve gözetiminde yönlendirecekleri tam teşekküllü hastanelerden aldırılır. Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını  3 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 29 Eylül 2019’daki son değişiklikler uyarınca son halini alan yönetmeliğe uygun olarak düzenlerler. Özel hastane veya sağlık ocağından alınan raporlar okula girmek için kullanılamaz.

Yönetmelik şartlarına uymayan bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla tanımı yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır. Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır.

Polis Akademisi bünyesinde eğitim veren polis okulları öğrenciliği adayları ve bekçiler açıkça yönetmelikte aranılan A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler ile gerek görülmesi halinde veya itirazları sonucunda rapordaki çelişkilerin ve değişebilen değerlerin mevcut olması halinde  başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verilenler hakkında yine Sağlık Daire İşleri Başkanlığınca A dilimine uymadığına karar verilmesi halinde öğrenci olamazlar.

Fakat ülkemizde bir çok polis ve bekçi adayları bu süreçlerden geçerken doktorların tecrübesizliği , acemiliği ve dikkatsizliği gibi sebeplerden dolayı hatalı tanı koymaları sebebi ile onlarca adayın ilişikleri kesilmekte ve mağdur olmaktadırlar.

M&M YILDIRIM HUKUK BÜROSU olarak yaşanan sorunların çözümü için uzman hukukçularımızın eşliğinde çözümler arayıp adayların mesleklerine kavuşabilmeleri için hukuki süreci başlatıyoruz.

Polislik ve bekçi sağlık raporu aşamasında sıkıntı yaşamanız ve okulla ya da bekçilik adaylığından ilişiğinizin kesilmesi halinde 60 gün içerisinde, idare mahkemesinde yürütme durdurma istemli idari dava açmanız  gerekmektedir. 60 günlük süre hak düşürücü süre olup geçirildiği takdirde dava açma hakkınız son bulacaktır. Bu zaman diliminde hukuk büromuz olarak tecrübemiz, hemen hemen tüm hastalıklar ve hukuki süreçteki püf noktalar ve birebir aynı sorunları yaşayan yönlendirme sağlayabileceğimiz referanslarımızla birlikte süreci en profesyonel şekilde takip edip, vatandaşlarımızın mesleklerine olabildiğince çabuk ve etkin bir şekilde, parasal ve özlük hakları dahil tüm haklarını tazmin edecek şekilde kavuşabilmeleri için gereken hizmeti vermekteyiz.

Sonuç olarak sağlık elemeleri spesifik bir alan olan idare hukukunun içerisinde yer alan  Polis Okulu ve Bekçilik sağlık davaları hakkında açılacak yürütme durdurma istemli iptal davasının, idare hukukunda uzmanlaşmış ve profesyonel bir avukat tarafından yürütülmesi, hak kayıpları yaşanmaması ve bir an önce dönem kaybı ve maddi-manevi telafisi imkansız nitelikte zararlar yaşamadan okula dönme açısından büyük önem arz etmektedir. 

EMSAL KARARLAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM SAĞLADIĞIMIZ BAZI HASTALIKLAR

1-DAHİLİYE HASTALIKLARI EK-3-1-A (HEPATİT B, TİROİD)

Özellikle bu bölüm dahilinde öğrenciler ve bekçi adaylarının sağlık kontrollerinde en sık rastlanılan sorunlardan biri HEPATİT B TAŞIYICILIĞI ile ilgilidir. Önceki yönetmelik kapsamında HBs antijeni veya HBV DNA değerleri + yönde seyreden öğrenciler bu hastalık yönünden toplumda çok fazla derecede yaşanıldığı üzere sadece TAŞIYICI OLMALARI İTİBARİYLE elenmekte iken yoğun bir uğraş sonucunda bu konudaki mağduriyet hali 27.05.2018 tarihli yönetmelik ile bir nebze de olsa dindirilmiştir. Şöyle ki bu değerler pozitif dahi olsa artık kişinin en az 6 ay süreyle takip edilmesi, bu takiplerde;

  • HBV DNA’nın 2000 IU/ml’nin altında saptanması, (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere HBV DNA’nın ölçülmesi ve bu ölçümlerde HBV DNA’nın 2000 IU/ml’nin altında saptanması koşulu aranır)
  • ALT ve AST düzeyinin normal (en fazla 40 IU/ml) olması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere ALT ve AST’nin ölçülmesi ve bu ölçümlerde ilgili referans değerlerindeki normal düzeylerde saptanması koşulu aranır)

Koşullarının sağlanması ile hepatit B sağlıklı taşıyıcı kişiler de polis okulu öğrencisi veya bekçi olabilmektedir. 

2- KALP HASTALIKLARI

Bu konuda da özellikle uygulamada birinci derece mitral/triküspit/aort yetersizlikleri sağlam kabul edilmekte ve özellikle doktorlar tarafından kalp kapakçığına ilişkin bazı şekil bozukluğu durumları, MVP, biküspit aort gibi sık karşılaşılan eleme sebepleri ile birinci derece yetmezlik hallerinin karıştırılmasından dolayı mutlaka kalp rahatsızlıklarına ilişkin elenme sebeplerinde uzman hukukçulardan hukuki destek alınmalıdır.

3- GENEL CERRAHİ HASTALIKLARI 

Uygulamada adaylara en çok sorun yaşatan sağlık bölümlerinden biridir. Karaciğerdeki iyi huylu, hiçbir olumsuz etki yaratmayan kist, hemanjiyom ve safra kesesindeki polip adı verilen yapılar önceki yönetmelikte polis veya bekçi olmak için boyutuna bakılmaksızın engel iken, 29.09.2019 tarihli güncellenen ve son halini alan yönetmelik ile artık,

  • Karaciğerdeki basit kistler ve iyi huylu oluşumlar sağlam kabul edilmiştir.
  • 2 cm’den küçük hidaktik kist ve hemanjiyomlar ile bunların başarılı cerrahi operasyonları sağlam kabul edilmiştir.
  • Safra kesesinde 1 cm’ küçük polip ve taş mevcudiyetleri sağlam kabul edilmiştir.

4-KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI  (Kulak İşitme Kaybı, Zar Delikliği)

-Yine uygulamada çokça sorun yaratan durumlardan biri olan kulak işitme kayıplarına ilişkin 2000 Hz. Frekansın altındaki değerlerde 20 DB kadar, 2000 Hz. Frekansın üstündeki değerlerde ise 60 DB. Frekansa kadar olan kulaklardaki işitme kayıpları son yönetmelik değişikliğinde sağlam olarak kabul edilmektedir. Hepatit konusunda vurguladığımız gibi, kan değerleri gibi işitme değerlerindeki küçük farkların da yorgunluk, grip gibi birtakım hastalıklar ya da yoğun silah atışlarından etkilenebildiği ve değişebildiği düşünüldüğünde, zar delikliği gibi elenme sebeplerinde ise yapılacak tedavilerle delik durumu giderildiğinde mahkemelerce olumlu raporlar neticesinde emsal kararlar ışığında davalar kazanılabilmektedir.

5-GÖZ HASTALIKLARI EK  (Miyop, Hipermetrop, Katarakt)

Göz konusunda da çağımızın hastalıkları olan uzağı (miyop) veya yakını (hipermetrop) görememe hallerinde yönetmelik uyarınca ayrı ayrı 2 derece miyoplar ve 1 dereceye kadar hipermetroplar sağlam kabul edilecektir. Bu derecelerden büyük olan göz bozukluklarında lazer tedavisiyle düzeltilebilen haller sağlam kabul edilmekte fakat  elenme hali oluştursa dahi emsal kararlarda da görüleceği üzere, hastaneye sevk sürecinde yapılacak tedavilerle davalar kazanılabilmektedir.

Eski yönetmelik uyarınca engel sayılan izole, periferi ve noktasal olan katarakt mevcudiyeti artık sağlam olarak kabul edilecektir fakat katarakt ameliyatı noktasında dikkat edilmeli olup, ameliyatları yönetmelik uyarınca ne yazık ki engel teşkil etmektedir. 

6-ÜROLOJİ HASTALIKLARI (Böbrek Taşı, Böbrekteki Şekil Bozuklukları, Hidronefroz, Up Darlık)

Yine uygulamada çok sık rastlanılan ve ciddi oranda hak kayıplarına sebebiyet veren böbrek taşı konusunda da yeni yönetmelikte güncelleme yapılmış ve;

  • Böbreklerin ayrı ayrı olarak yapısal ve fonksiyonel olarak sağlam olması şartına yeniden ayrıntılı şekilde değinilmiştir. 0.5 cm ve daha küçük TAŞ MEVCUDİYETİ sağlam olarak kabul edilmiştir.
  • Taşların doğal ve 3 ve 3 ten az böbrek fonksiyonlarına rahatsızlık vermeyen cerrahi operasyonlarla düşürülmesi ve tedavisi de sağlam olarak kabul edilmiştir.

Böbrekteki birtakım şekil bozuklukları önceki yönetmelikte hiçbir olumsuz durum yaratmamasına rağmen engel teşkil etmekte iken son değişen yönetmelikte de artık;

Pelvik ektopik böbrek harici, böbreğin rotasyon, füzyon ve pozisyon anomalileri sağlam kabul edilmiştir. (Bu kapsamda pelvik yapıda olmayan ektopik böbrekler, at nalı böbrek tarzı oluşumlar artık sağlam kabul edilecektir.)


  • UP Darlık rahatsızlıklarının tedaviyle düzeltilmiş halleri de sağlam olarak kabul edilmektedir.

Bu tür durumlardan elenen adaylar da yönetmelik kapsamına dikkat ederek mutlaka hukuki destek almalıdır. Emsal davalarda tıbbi destek neticesinde taşlar boyutu veya düşürülmesi veya tedavisi suretiyle yönetmelik kapsamına uygun hale getirilerek, davalar kazanılabilmektedir.

7-ORTOPEDİ HASTALIKLARI EK (Eklem İçi/Dışı Kırık, Skolyoz)

Eklem dışı kırıkların tam şifa bulmuş başarılı tedavi halleri sağlam kabul edilmekteyken, eklem içi kırıklar ise ameliyat halinde dahi genel olarak engel oluşturmaktadır.


  • Skolyoz (omurga eğrilikleri) da uygulamada çok sık karşılaşılan elenme sebeplerinden biri olabilmekte olup, 10 dereceye kadar olan halleri sağlam kabul edilebilmekte, bu dereceden fazla derecede olunsa bile emsal davalarda fizyoterapi desteğiyle dereceler sınırlara çekilerek davalar kazanılabilmektedir.

8-PSİKİYATRİ HASTALIKLARI  (Anksiyete, Psikiyatri Girişi, İlaç Geçmişi Bulunması Halleri)

Adayların sağlam kabul edilebilmeleri için ”Son 2 senenin semptomsuz, ilaç geçmişi olmaksızın ve psikiyatrik muayene öyküsü olmaksızın geçirilmesi” aranmaya devam etmekle birlikte, 2 yıl içi psikiyatrik tanı ve ilaç geçmişi olan adaylar için de psikiyatri birimi geçici bir neden teşhisi yapması halinde ve emsal davalarda heyete sevke değin geçen sürelerden faydalanılarak davalar kazanılabilmektedir. 

9-CİLT HASTALIKLARI  (Dövme, Ameliyat/Yanık İzleri)

Yine çok sorulan konulardan biri olan dövme ve ameliyat ya da vücuttaki izler konusuna gelinecek olursa, yazlık resmi üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan bölgelerdeki dövme ve benzeri oluşumlar sağlam kabul edilmektedir. Ameliyat ve yara izleri konusunda ise yine yazlık resmi üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan ve beş metreden bakıldığında işgal teşkil edici olmayan izler sağlam olarak kabul edilecektir. Bu yönde sıkıntı yaşayan adaylar kesinlikle hukuki destek almalıdırlar. 

Yukarıda maddeler halinde sayılan yaygın görülen hastalıklar ve diğer tüm rahatsızlar dolayısıyla ilişikleri kesilen birçok polis okulu öğrencileri ve bekçi adayları M&M YILDIRIM HUKUK BÜROMUZ FARKIYLA emsal kararlar ışığında mesleklerine geri döndürülmüştür. Sizde benzeri sorunlar yaşamanız halinde hak kaybı yaşamamak için hukuki sürecinizi, konusunda uzman tecrübeli avukatlarımız ile iletişim kurup, detaylı bilgi aldıktan sonra hukuk büromuza emanet edebilirsiniz.

Konular hakkında sizlere ışık olabilmek amacıyla, emsal kararlar eşliğinde sitemizde her bölüm için özel hazırlanmış hukuki makalelerimiz ile de karşınızda olacağız.

Makaleler