Emni̇yet Teşki̇latı Sağlık Şartları / Pomem / Bekçi̇li̇k Sağlık Davaları / Hashi̇mato Ti̇roi̇di̇ / Dava Sırasında Deği̇şen Yönetmeli̇kleri̇n Davaya Etki̇si̇

OLAYDA;  Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin bağlı olduğu kurum olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu yer olan Ankara mahkemeleri yetkilidir ve bu nedenle Ankara İdare Mahkemeleri yetkili ve genel görevli mahkemeler olacaktır. İncelenen dava da Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde görülmüştür.  OLAYIN ÖZETİ; Davacı, 20. Dönem öğrencisi olarak Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne geçici kayıt yaptırmıştır. Giriş aşamasında …

Emni̇yet Teşki̇latı Sağlık Şartları / Pomem / Bekçi̇li̇k Sağlık Davaları / Hashi̇mato Ti̇roi̇di̇ / Dava Sırasında Deği̇şen Yönetmeli̇kleri̇n Davaya Etki̇si̇ Read More »