Aile Hukuku

Hiç arzu edilmese de günümüz yaşam zorlukları sonucunda pek çok aile bölünüp parçalanmakta, eşler  ve hatta çocuklar birbirlerine karşı dava açar duruma gelmektedir. Bu tür davaların büyük çoğunluğu yasal haklar bilinmeksizin sadece kulaktan dolma birtakım bilgilere dayanılarak açılmakta ve maalesef telafisi imkansız hak kayıpları ile neticelenmektedir. Taşıyıcı annelik, aile içi şiddet, yapay döllenme ve çocuk kaçırma ve çocuk istismarı gibi çocuk hakları ve kadın hakları kapsamı altında yer alan konular da uluslararası sözleşmeler gereği iç hukukta düzenlenmiş olup Aile Hukukunu yakından ilgilendirir.

BOŞANMA

Aile hukuku konuları arasında yer alan boşanma davası en fazla merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Bilindiği gibi evlilik işlemleri resmi memur önünde yapılmaktadır. Boşanma işlemleri ise tarafların mahkemelerde yapılan yargılama neticesinde elde edilen kararın ilgili nüfus müdürlüğündeki nüfus kaydına işlenmesiyle sonuçlanır. Boşanma davasının Anlaşmalı, çekişmeli boşanma davası gibi türleri vardır. Aile mahkemesinde ve özel hukuk davalarında farklı usullere göre yürütülen bir dava türü olan Boşanma davası, Kanun kapsamında sayılı nedenlere dayanabilir. Mahkemeler, boşanma davası yargılaması sonunda, tarafların talepleriyle sınırlı olmak koşuluyla, mal paylaşımı haricinde tüm çekişmeleri ortadan kaldıracak bir şekilde karar vermek zorundadır. Mal paylaşımı ise, başka bir dava şeklinde yürütülmelidir. Mal davası boşanma kararından sonra açılıp karara bağlanır.

Gerek psikolojik gerek sosyal boyutları olan boşanma davalarının doğru biçimde yönetilmesi ve her iki tarafın da haklarının korunması için uzman desteği almak şarttır.

SOYBAĞI

Çocuk ile anne arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasındaki soybağı ise üç farklı şekilde kurulabilir. Bunlar; anne ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüdür. Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur. Soybağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

TMK uyarınca “Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.” denilerek babalık karinesi tanımlanmıştır. Ancak bu şekilde kendisine soybağı ile bağlanan çocuğun kendisinden olmadığını iddia eden baba, soybağının reddi davası açabilmektedir. Soybağının reddi davası baba ile çocuk arasında mevcut olan soy ilişkisini ortadan kaldırmaya yönelik yenilik doğurucu bir davadır. Çocuk ile baba arasında gerçek anlamda soybağı yoksa aradaki bu ilişki soybağının reddi davası açılması ile ortadan kaldırılır. Evlilik birlikteliği içinde doğan çocuğun biyolojik babasının üçüncü bir kişi çıkması dolayısıyla soybağının reddi halinde de mutlak ve özel boşanma sebeplerinden zina gerçekleştiğinden dolayı bu sebebe dayanarak boşanma hakkı doğar.

NAFAKA

Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen nafaka, boşanma davası sırasında ya da sonrasında eşin ve çocukların geçimini sağlamak üzere karara bağlanan maddi ödenektir.  Türk Medeni Kanunu uyarınca nafaka türleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar; tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Boşanma davası ile birlikte nafaka talebinde bulunmak mümkün olduğu gibi ayrı bir nafaka davası ile de mahkemeye başvurmak mümkündür.

VELAYET

Reşit olmayan çocuk üzerinde velayet hakkı ana ve babaya aittir. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Evlilik devam ederken kural olarak ana ve baba tarafından birlikte kullanılan velayetin boşanma sonrasında düzenlenmesi hususunda hakim çok geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Velayetin düzenlenmesine ilişkin karar verilirken öncelikli olan ve hakimi bağlayan tek husus çocuğun menfaatidir.

Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür. Velayet davası aile mahkemesinde açılır.

Vatandaşlarımız aile hukuku ile ilgili problemlerle alakalı M&M YILDIRIM HUKUK BÜROMUZ FARKIYLA emsal kararlar ışığında çözüm sağlamıştır. Sizde benzeri sorunlar yaşamanız halinde hak kaybı yaşamamak için hukuki sürecinizi, konusunda uzman tecrübeli avukatlarımız ile iletişim kurup, detaylı bilgi aldıktan sonra hukuk büromuza emanet edebilirsiniz.

Konular hakkında sizlere ışık olabilmek amacıyla, emsal kararlar eşliğinde sitemizde her bölüm için özel hazırlanmış hukuki makalelerimiz ile de karşınızda olacağız.

Aile Hukuku Üzerine Makaleler